1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Feldolgozott gabona alapú élelmiszerek és bébiételek

A csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó specifikus előírásokat a 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet  tartalmazza.

Ennek 2016. 12. 28-ai módosítása alapján:

E rendelet előírásait a Magyarországon forgalomba hozatalra szánt olyan a 609/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerekre kell alkalmazni, amelyek az egészséges csecsemők és a kisgyermekek különleges igényeit elégítik ki és a csecsemő elválasztása idején, valamint a kisgyermek étrendjének kiegészítéseként, illetve az általánosan fogyasztott élelmiszerekhez való fokozatos hozzászoktatás folyamán használhatók fel. Idetartoznak

a) a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek (a továbbiakban: gabona alapú élelmiszerek), amelyek a következő csoportok valamelyikébe sorolhatók:

aa) egyszerű gabonafélék, amelyeket tejjel vagy más megfelelő tápláló folyadék hozzáadásával készítettek vagy azokat így kell fogyasztásra elkészíteni,

ab) gabonafélék magas fehérjetartalmú élelmiszer hozzáadásával, amelyeket vízzel vagy más, fehérjét nem tartalmazó folyadékkal készítettek, illetve így kell fogyasztásra elkészíteni,

ac) tészták, amelyeket forrásban lévő vízben vagy más megfelelő folyadékban történő főzést követően lehet felhasználni,

ad) kétszersültek, kekszek és piskóták, amelyeket közvetlenül vagy aprítás, porrá törés után víz, tej vagy más alkalmas folyadék hozzáadásával kell felhasználni;

b) a gabonaalapú élelmiszerektől eltérő egyéb bébiételek (a továbbiakban: bébiétel).

A specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről) felhatalmazást adott a hatálya alá tartozó termékkategóriákra vonatkozóan új, Bizottsági rendeletek elfogadására.

 

Ezeknek a Bizottsági rendeleteknek ki kell egészíteni a 609/2013/EU rendelet alapvetően általános összetételi és tájékoztatási követelményeit az egyes termékkategóriákra vonatkozó specifikus (összetétellel, növényvédőszerekkel, címkézéssel, megjelenítéssel, reklámozással, forgalomba helyezéssel, tájékoztatással kapcsolatos) követelményekkel, figyelembe véve az általános előírásokat és a kapcsolódó műszaki és tudományos fejlődést.

A feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, a 609/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó Bizottsági rendelettervezet, amely a Bizottság 2015-ben benyújtott az Európai Parlament részére, nem került elfogadásra. A rendelettervezet átdolgozása az újabb ismeretek felhasználásával folyamatban van.

Frissítve: 2018.10.10 15:31