1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Felhívás a NETA adó alanyok számára

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény megalkotásának egyik kiemelt jelentősége az, hogy a népegészségügyi programok megvalósításához forrást teremtett, ezzel segítve a lakosság egészségi állapotának javítását, az egészségmegőrzés elősegítését.

A jogszabály szerint az adó alanya a fizetendő adóját felajánlhatja egészségmegőrző program* finanszírozásáraaz adóbevallásában tett rendelkező nyilatkozatával, amelyben az adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-ig terjedhet.

NETA 10%-nak a felajánlása az OGYÉI részére 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadórólszóló 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-vel módosította a NETA törvényt, és azOrszágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetrőlszóló 8/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése alapján a Kormány népegészségügyi szervként az OGYÉI-t jelölte ki a NETA tv. 1.§ 19. pontjában meghatározott feladat – azaz egészségmegőrző programok szervezése – ellátására.

A rendelkező nyilatkozat az adóbevallás benyújtását követően nem módosítható és nem pótolható, késedelmesen benyújtott bevallás esetén a rendelkező nyilatkozat érvénytelen.

A Nemzeti Adó – és Vámhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a rendelkező nyilatkozatban megjelölt összeget a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül a felajánlás fogadására jogosult egészségügyi államigazgatási szervnek átutalja, feltéve, hogy az adóalany:

a) a Hatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutaláskor nem haladja meg a százezer forintot és

b) a rendelkező nyilatkozatot magában foglaló adóbevallásában fizetendő adóként megjelölt összeget határidőben megfizette.

A Hatóság a végrehajtott átutalást követő hónap 15. napjáig elektronikus adatközlés útján tájékoztatja az egészségügyi államigazgatási szervet a felajánlás összegéről, valamint, ha a felajánlást tevő adóalany ahhoz hozzájárul, az adóalany nevéről és székhelyéről.

A források transzparens és hatékony felhasználása

Az így befolyt összegek felhasználását az OGYÉI transzparens módon kívánja megtenni, melynek során elsődleges cél a népegészségügyet segítő egészségmegőrző programok kidolgozása és lebonyolítása.

A források felhasználásának mikéntjéről az OGYÉI Szakmai Szakértői Testületet működtet szakpolitikai, valamint külső, civil szakmai szakértők bevonásával, melynek feladata az adott évi programterv kidolgozásában való közreműködés, a kész programterv engedélyezése, és a rendelkezésre álló, a NETA adófelajánlás formájában beérkezett összeg hozzárendelése, valamint a lebonyolítás módjának meghatározása.

Az adott évi programterv lebonyolításáért az OGYÉI a felelős, aki partnerként tekint a NETA adóalanyokra, ezért a források felhasználásáról a https://ogyei.gov.hu/neta oldalán tesz közzé minden információt a lakosság, a szakma, és a NETA alanyok számára is elérhető módon. Továbbá évente szakmai fórum keretében tájékoztatja az adóalanyokat az adott évi programtervről és az év során megvalósult programok eredményeiről és tapasztalatairól, melyre 2022-ben a SIRHA Budapest 2022 szakmai rendezvényen került sor az érdeklődők számára.

Éves programok keretének tervezése

Az adott évre tervezett programok koncepcióját a várható források mértéke határozza meg, mely – tekintettel a havi adó felajánlási mechanizmusra – az év elején nem becsülhető meg, viszont a programok indításához szükséges fedezet rendelkezésre állásának ismerete a közbeszerzési és elszámolhatósági szabályok miatt lényeges. Ezért kérjük, jelöljék meg az éves várható felajánlás havi és/vagy éves összegét az ITT elérhető kérdőívünk kitöltésével.

Kérdéseit, észrevételeit, illetve a szakmai fórumon való részvételi szándékát, kontaktadatait a netaprogramiroda@nngyk.gov.hu e-mail címen várjuk!

*egészségmegőrző program: az egészségügyi államigazgatási szerv egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló minden olyan tevékenysége, akciója, programja, amely bármely magánszemély által ingyenesen vagy legfeljebb 500 forint ellenében érhető el.


 

Frissítve: 2022.08.12 09:56