1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal, új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységek

A Kábítószerügyi Osztály feladata a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása és az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése, valamint a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése.

Ezen feladatköreiben eljárva

 • lefolytatja kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, melynek során dönt:
  • a gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezetek és intézmények tevékenység végzése iránti kérelméről
  • az ipari mák eseti (éves) termesztetési engedély iránti kérelmekről: az engedély megadásáról,
  • a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező, kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzendő tudományos és klinikai kutatás iránti kérelmekről
  • a már leselejtezett, gyógyászati és nem gyógyászati felhasználású kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok megsemmisítése iránti kérelmekről
  • a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok kivitele és behozatala, azaz eseti exportja és importja, valamint transzfere iránti kérelmekről
 • lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárásokat;
 • vezeti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel összefüggő nyilvántartásokat:
  • az alacsony THC tartalmú kender tárolása és exportja,
  • az ipari mákszalma tisztítása és tárolása
  • valamint az ellenőrzött szerek szállítmányozása kapcsán nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek nyilvántartását;
 • a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján összesíti az ország mennyiségi igényét az egyes kábítószerek és pszichotróp anyagok tudományos és gyógyászati célú fogyasztása és gyártása tekintetében, valamint negyedéves és éves jelentéseket készít a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, exportjára, importjára vonatkozóan és megküldi azokat a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervezetnek;
 • közreműködik a gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett gyógyászati, kutatási és rendészeti célú tevékenységek ellenőrzésében, továbbá helyszíni ellenőrzéseket végez a társhatóságokkal és önállóan;
 • az engedélyesek kérelmére magyar vagy angol nyelvű igazolást vagy állásfoglalást állít ki a belföldi, illetve külföldi társhatóságok számára egy adott anyag jogszabályok által meghatározott ellenőrzött státuszára, kivitele vagy behozatala engedélykötelességére nézve;
 • ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítését a külföldre utazó ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló betegek ellátása céljából.

Jogszabályi háttér

Engedélyezési eljárások

Nyilvántartásba vételi eljárások

Adatszolgáltatási kötelezettség

Orvosi igazolás hitelesítése (egyéni utazók részére)

Ügyintézési határidő és elérhetőségek

Igazgatási szolgáltatási díj

Nyomtatványok

Hírleveleink

Tájékoztatás a Kábítószerügyi Főosztály kannabisz növénnyel kapcsolatos eljárásairól

Frissítve: 2023.10.26 15:51