1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Közlemény - Igazgatási szünet

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig téli igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele többek között az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe sem a kérelmezői, sem pedig a hatósági oldalon.

Az igazgatási szünet időtartama alatt -főszabályként -az NNGYK a mindennapi feladatvégzést szünetelteti, ügyfélfogadás sem történik, ugyanakkor a betegbiztonságot befolyásoló ügyekben, az egyedi ügyek komplexitását igénylő mértékben készenlét és ügyelet formájában munkatársaink elérhetők lesznek.

Fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Központ munkáját, hatékonyabb feladatellátását segítendő az igazgatási szünet időtartama alatt -lehetőség szerint -csak ezen, a betegbiztonságot befolyásoló, halaszthatatlan esetekben forduljanak Központunkhoz.

Mindezek alapján tisztelettel kérjük Önöket, hogy a fenti tárgykörön kívüli, normál eljárásrend szerinti hatósági ügyintézést igénylő kérelmeiket az NNGYK hivatali tárhelyén (OGYEIEUGY) csak az igazgatási szünet lejártát követően helyezzenek el, elősegítve ezzel az NNGYK hatékony készenléti és ügyeleti feladatellátását.

Tisztelettel kérjük, hogy betegbiztonságot veszélyeztető, halaszthatatlan esetben, a hivatali tárhely mellett az alábbi ügytípusok szerinti, szokásos ügyintézési csatornán legyenek szívesek megküldeni bejelentésüket:

  • kábítószerrel, pszichotróp, illetőleg új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatosügyben: narcotic@nngyk.gov.hu; +36 30714 5253;
  • engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazási ügyben: cup@nngyk.gov.hu; +36 30 414 2238;
  • klinikai vizsgálatokat érintő sürgős biztonságossági intézkedések tekintetében: clinadr@nngyk.gov.hu; +36 30 414 2238;
  • forgalomban lévő gyógyszerekkel kapcsolatban felmerülő, sürgős gyógyszerbiztonsági intézkedést igénylő ügyben: farmakovigilancia@nngyk.gov.hu; +36 30416 1727;
  • étrend-kiegészítőkkel, anyatej-helyettesítő, illetőleg speciális gyógyászati célra szánt tápszerekkel kapcsolatos ügyben: ektf.ugyfelszolgalat@nngyk.gov.hu; +36 30 596 5759
  • a kozmetikai termékek használata során felmerülő nemkívánatos és súlyos nemkívánatos hatás esetén: kozmetika.tox@nngyk.gov.hu; +36 30 596 5759;
  • betegbiztonságot veszélyeztető, kivizsgálásukhoz laboratóriumi vizsgálatokat igénylő, halaszthatatlan ügyek esetén: labor@nngyk.gov.hu; +36 30 915 1006;
  • orvostechnikai, in vitro diagnosztikai eszközökkel és gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ügyben: amd@nngyk.gov.hu; +36 30412 4170;
  • Gyógyszerek biztonsági elemeivel (szerializációval) összefüggő bejelentések, riasztás kivizsgálási kérések -szerializacio@nngyk.gov.hu címen.

Tájékoztatom, hogy az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. §(2) bekezdés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13.pontja alapján nem számít bele:

1. a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába,

2. azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv,vagy annak vezetője félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,

3. a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,

4. a kormányzati igazgatási szerv vagy vezetője által félként vagy a fél képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,

5. más szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben a kormányzati igazgatási szerv ügyfélként vesz részt, illetve kormányzati igazgatási szervvel szemben indult, vagy kormányzati igazgatási szerv igazgatási szünet alatti megkeresésével jár, ideértve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény által szabályozott határidőket is,

6. a személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény sikertelen kézbesítése esetén a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló kormányrendeletben előírt rendelkezésre tartási határidőbe,

7. a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, továbbá a panaszok és közérdekű bejelentések, valamint az országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdések, továbbá bármely más szerv, illetve személy részéről történő megkeresés, vizsgálat, illetve felhívás ügyintézésének határidejébe,

8. a kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatottja által a kormányzati igazgatási szerv felé teljesítendő kötelezettség teljesítésének határidejébe,

13. azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján az államot a polgári jogi jogviszonyokban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli.

Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Frissítve: 2024.01.15 09:25