1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Közlemény rendkívüli üzemzavar miatti üzemszünetről (2023.10.12. – 2023.10.13.)

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (a továbbiakban: NNGYK), 2023. október 12-én és 13-án az elektronikus ügyintézés rendkívüli üzemzavar miatt szünetelt. Ugyan ezen időtartam alatt az NNGYK Hivatali Kapujára, valamint az iratanyagok beküldéséhez használt CESP felületre beküldhetők voltak a beadványok, azok érkeztetése (átvételi elismervények visszaküldése), feldolgozása a belső rendszerek leállása miatt csak a fentiek szerinti újraindulásokat követően történt meg.

Mivel a nem várt üzemzavar a hatóságnál az elektronikus ügyintézésben napi 4 órát elérő szünetelést eredményezett, ezért– figyelemmel az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakra – 2023. október 12. és 13. nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Az ezen időszak alatt, akár az NNGYK Hivatali Kapujára beküldött, akár a CESP-re feltöltött vagy postai úton feladott küldemények tekintetében, az eljárásra irányadó ügyintézési határidők – figyelemmel a kézbesítésre vonatkozó szabályokra is – az átvétellel indultak meg.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy azokat a rendezvénybejelentéseket, amelyeket a fenti hiba folytán nem sikerült határidőben megtenni, az NNGYK nem tekinti elkésett bejelentésnek.


Frissítve: 2023.10.18 16:27