1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Megújítások

A megújításokat az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (Gytv.)5. § (7)és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt előírások szerint kell benyújtani.

A megújítás iránti kérelmet a kérelmezőnek a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott érvényességi idő lejártát megelőzően legalább 9 hónappal kell benyújtania. Tájékoztatjuk a kérelmezőket, hogy az OGYÉI-nek nem áll módjában külön felhívni minden egyes kérelmező figyelmét a határidő lejártára, ezt a kérelmezőknek maguknak kell figyelniük.Amennyiben a jogosult nem kérelmezi a forgalomba hozatali engedély megújítását,az engedély a törvény erejénél fogva - az abban meghatározott érvényességi idő lejártát követően - külön, a forgalomba hozatali engedély visszavonására irányuló határozat nélkülérvényét veszti. Ebben az esetben az OGYÉI a forgalomba hozatali engedély jogosultjának egyidejű tájékoztatása mellett a készítményt törli a nyilvántartásból.

A kérelemhez a következőket kell mellékelni:

Elektronikusan:

- a megújítási adatlap összes melléklete (kizárólag az abban felsoroltak szerinti adatok, dokumentumok)

o Modul 1

o Modul 2

- a készítményekre vonatkozó - jelenleg érvényes - minőségi követelmények (specifikáció),

- fizetési bizonylat a honlapon megtalálható díjtáblázat, illetve a kiegészítő tájékoztatásban (https://ogyei.gov.hu/kiegeszito_tajekoztatas/) szereplő információk alapján

A kérelmet alátámasztó teljes dokumentációt, valamint a kiegészítéseket, kérdésekre adott válaszokat elektronikusan eCTD formában, CESP-en keresztül kérjük.

    • A fájlok elnevezése és elrendezése (pdf/Word) CTD struktúra szerint.
    • A nemzeti felújítások esetében kísérőiratokat Word formátumban, az esetleges változások jelölésével (Word-korrektúra) kell benyújtani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a módosításokat külön, módosítási eljárás keretén belül kell kérelmezni.

Nemzetközi eljárások keretében adminisztratív felújítás benyújtására az EMA vonatkozó előírásában foglaltak szerint van lehetőség.

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Renewal/CMDh_004_2005_Rev12_2015_07_clean.pdf

A dokumentáció bármilyen alaki vagy tartalmi hibája, hiányossága a kérelem invalid státuszát vonja maga után, mely a folyamat visszautasítását eredményezi.

A nemzetközi megújítási eljárások során a következő e-mail-címeken léphetnek kapcsolatba velünk: 

mrp-dcp-renew-cms@nngyk.gov.hu– MRP, felújítás, CMS státusz
mrp-dcp-renew-rms@nngyk.gov.huMRP, felújítás,RMS státusz
Frissítve: 2018.10.02 17:53