1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

OGYÉI/53987/2016 - Sanofi-Aventis Zrt.

a) a közzététel napja

2017. október 9.

b) az eljáró hatóság megnevezése

OGYÉI

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/53987/2016, ismertetési tevékenység ellenőrzése

d) a jogsértő neve

Sanofi-Aventis Zrt.

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése 

A hatóság részletesen vizsgált 23, az Ügyfél által szervezett rendezvényt, 4 kerekasztalt és 19 szakértői ülést.

A kerekasztal típusú rendezvényeknél a felkért előadók diasorait összehasonlítva az Ügyfél saját diasorával, az OGYÉI két esetben nagyfokú egyezést talált. Az egyik rendezvény esetében, 26 diából 25 megegyezett az Ügyfél diasorával, a másik rendezvény esetében 28 diából 22 megegyezett az Ügyfél diasorával. Az így megtartott két előadás ezen egyezések alapján nem tekinthető az egészségügyi szakember saját szellemi termékének. Ezen okfejtés alapján pedig a vizsgált előadásokért kifizetett díjazások olyan összegnek minősülnek, ami mögött valós ellenszolgáltatás nincs, így az a Gyftv. 14. § (1) bekezdésébe ütköző kifizetésnek minősül.

A szakértői ülés megnevezésű rendezvényeknél egy jegyzőkönyv készült, melyek hitelt érdemlően bizonyították, hogy a jegyzőkönyvben foglalt kérdések megválaszolásához, azaz a szerződés teljesítéséhez, a szakorvosok részéről, a munkaköri feladatain túli szakmai munka, felkészülés nem volt szükséges, az Ügyfél által kitűzött célt a rendezvényeken részt vett szakorvosok által közösen megalkotott jegyzőkönyv nem valósította meg, a feltett kérdések és válaszok formálisak voltak, valós szakmai munkát nem bizonyítottak. Az Ügyfél ezáltal megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdését, tehát a rendelésre jogosult szakember részére tiltott anyagi előnyt nyújtott olyan szerződéses jogviszony formájában, amely mögött tényleges teljesítés nem volt. Figyelembe véve a szerződés ellenértékét, a hatóság megállapította, hogy a „csekély érték”, mint a Gyftv. 14. § (1) bekezdésének hatálya alól történő kimentés, jelen esetben nem alkalmazható.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 14. § (1) bekezdését.

g) a döntés rendelkező része

HATÁROZAT

 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) nevében eljárva, a Sanofi-Aventis Zrt. (1045 Budapest, Tó utca 1-5.; cégjegyzékszám: 01-10-043308, adószám: 12191525-4-44; a továbbiakban: Ügyfél) ismertetési tevékenységének ellenőrzése iránt, 2016. október 28. napján, OGYÉI/53987/2016. ügyszámon hivatalból indult eljárásban az alábbi 

határozatot

hozom. 

A Gyftv. 19. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az Ügyfél megsértette a Gyftv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat a gyógyszerek rendelésére jogosult egészségügyi szakemberekkel kötött meghatározott szerződések tartalmával és megvalósulásával, ezért a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének c) pontja szerint 

megtiltom

a jogsértő magatartás további folytatását, és a Gyftv. 19. § (2) bekezdésének db) pontja szerint

9000000 Ft - azaz kilencmillió forint – összegű pénzbírsággal sújtom.

Frissítve: 2017.10.09 14:55