1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Palota Patika Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

a) a közzététel napja

2018. június 21.

b) az eljáró hatóság megnevezése

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

c) az ügy száma és tárgya

OGYÉI/20411/2016, gyógyszer-forgalmazás ellenőrzése

d) a jogsértő neve

Palota Patika Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

e) a megállapított tényállás összefoglaló ismertetése

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal bejelentéssel élt hatóságom felé, mely szerint a Palota Patika Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság kettő gazdasági társaság részére leszámlázva gyógyszereket szolgáltatott ki.

Az OGYÉI az Ügyfél által az eljárás során becsatolt 153 db számla alapján megállapította, hogy 2013. február 20. és 2015. május 12. napja között öt olyan gazdasági társaság részére történt 216 doboz vényköteles gyógyszer értékesítése, melyek nem rendelkeznek a magyar egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett egészségügyi szolgáltatási tevékenység nyújtására jogosító engedéllyel.

Mivel közforgalmú gyógyszertár gazdasági társaság részére csak akkor adhat ki gyógyszert, ha a vállalkozás a magyar egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett egészségügyi szolgáltatási tevékenység nyújtására jogosító engedéllyel rendelkezik és gyógyszer igényét a gyógyszertár felé megrendelőlapon jelzi, az erre vonatkozó engedéllyel nem rendelkező öt gazdasági társaság részére értékesített 216 doboz gyógyszer 49.231.687,- Ft értékben történő kiadása jogszerűtlen volt.

Mivel az öt gazdasági társaság nem egészségügyi szolgáltatóként vásárolt vényköteles gyógyszert, a gyógyszertárat működtető Palota Patika Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság a gyógyszerek értékesítésével nagykereskedelmi tevékenységet is folytatott, amelyre engedéllyel nem rendelkezik.

f) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 16. § (3) bekezdése

g) a döntés rendelkező része

A Palota Patika Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságot, mint a Palota Patika Gyógyszertár (1152 Budapest, Rákos út 5.) egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetőjét a gyógyszerek forgalmazására vonatkozó szakmai szabályok és jogszabályok súlyos megsértése miatt 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezem, és egyidejűleg megtiltom a Palota Patika Gyógyszertárban (1152 Budapest, Rákos út 5.) a jogsértő gyógyszerkiadási tevékenység további folytatását.

h) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye

A döntés bírósági felülvizsgálata nincsen folyamatban.

Frissítve: 2019.01.08 12:33