1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Az OGYÉI reklámfelügyeleti tevékenysége

 

Ellenőrzési és szankcionálási jogkör a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ismertetés területén

A szakembereknek szóló gyógyszer-, illetve gyógyászati segédeszköz-ismertetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén 2011. január 1-től az Országos Gyógyszerészeti Intézet a hatósági jogkörrel rendelkező szerv, tehát az OGYÉI hatáskörébe tartozik az ismertetői tevékenység hatósági felügyelete mind a gyógyszerek, mind pedig a gyógyászati segédeszközök vonatkozásában. A felügyeleti tevékenység sikeres lefolytatásához és jogszabálysértés esetén a szankcionáláshoz az OGYÉI széleskörű jogosítványokat kapott. Mindezt a Gyftv. 19-20. §-a szabályozza részletesen.

Gyógyszerismertetők nyilvántartása

A gyógyszer-, illetve gyógyászati segédeszköz-ismertetőket 2011. január 1-től az OGYÉI tartja nyilván. Az ismertetés bejelentés-köteles tevékenység. Amennyiben tehát a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, a gyógyszer forgalmazására engedéllyel rendelkező illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy forgalmazója, vagy az előbbiek megbízása alapján más gazdálkodó szervezet ismertetési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az OGYÉI-nak bejelenteni. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésére az ismertetető tevékenységet végző személyek nyilvántartására és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az ismertető személy megbízója a jogviszony keletkezését követő nyolc napon belül köteles az OGYÉI-nek megküldeni a Gyftv. 12 §-ban részletezett adatokat, melyekről az OGYI nyilvántartást vezet, és a Rendelet 8. §-a értelmében az ismertetési tevékenységet folytató nevében eljáró személy részére ismertető igazolványt állít ki. A bejelentés és az adatok módosítása igazgatási szolgáltatási díj köteles.

2018. 07. 05. nappal módosult a 3/2009. (II.25.) EüM rendelet, melynek értelmében újra szükséges ismertetői igazolvány kiállítása, díja 12900 Ft/fő!

A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és tápszer ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat egy összegben kell befizetni (több ismertető személlyel kapcsolatos ügyintézés esetén a fizetendő díj személyenként értendő, de nem szükséges személyenként külön átutalni, egy összegben is befizethető).

A befizetést a formanyomtatványon található táblázatban kell részletezni, a befizetés igazolását pedig a kérelemhez kell mellékelni. 
 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak (személyenként)

Ismertető személyek száma (fő)

Összesen (Ft)

II.1.

Engedély kiadása és nyilvántartásba vétel ismertetési tevékenységet folytatók részére (cég nyilvántartásba vétele)

101 500 Ft

 

 

 

II.2.

Engedély, nyilvántartás adataiban történő módosítás ismertetési tevékenységet folytatók részére (cég adatainak változása)

12 900 Ft

 

 

II.3.

Nyilvántartásba vétel ismertető személyek részére

100 000 Ft

 

 

 

II.4.

Igazolvány kiadása, módosítása és a nyilvántartás adataiban történő módosítás ismertető személyek részére

12 900 Ft

 

 

Befizetett igazgatási szolgáltatási díj összesen

Ft

A bejelentés kötelező mellékletét képezi az OGYÉI számlaszámára (10032000-00290050-00000000) történő, igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum.  

Szakhatósági tevékenység

A gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok – a lakosságnak szóló gyógyszerreklámozás – szabályainak megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az eljárás lefolytatására jogosult szerv. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az Országos Gyógyszerészeti Intézet az eljárásban szakhatóságként működik közre:

7. § (3) A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként

a) az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

aa) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

ab) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik, valamint

ac) az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

Hatósági ellenőrzés

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (4) bekezdés értelmében gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat szabályai betartásának hatósági ellenőrzésére jogosult.

Belföldi jogsegély nyújtás – Szakértői tevékenység (ügycsoport azonosító: 7301)

A lakosságnak szóló gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat megsértése esetén eljárás lefolytatására a Gazdasági Versenyhivatal is jogosult. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet az eljárásban – kérésükre – belföldi jogsegély nyújtással, illetve szakértőként működhet közre.

– Belföldi jogsegélyt abban az esetben adunk, ha az eljáró hatóságnak adatra, ténybeli ismeretre van szüksége (pl. a reklámozott termék gyógyszerként, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményként forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik-e, vény nélkül kapható-e stb.)

– Szakértői vélemény keretében válaszoljuk meg azokat a kérdéseket, amelyekhez gyógyszerészi szakmai ismeret szükséges (pl. A reklámban állított – a gyógyszernek tulajdonított hatások valósak-e, valóságnak megfelelően kerülnek-e bemutatásra? A reklám összhangban van-e a gyógyszer dokumentációjával?)

Előzetes szakvéleményezés

A szakembereknek a szóló gyógyszerismertető brosúrák, valamint a nagyközönségnek szánt hirdetések (pl. patikai szórólapok, újsághirdetések, televízió- és rádió reklámok, köztéri reklámok, internetes honlapok) megjelentetés előtti szakvéleményezését vállaljuk, ha a reklámozó erre igényt tart, s a reklám-tervezetet elbírálásra benyújtja. A szakvéleményezést szakértői tájékoztatás formájában adjuk ki.

Reklámfelügyeleti határozatok

Frissítve: 2018.07.11 14:36