1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás a fontos kockázatcsökkentő és gyógyszerbiztonsági tájékoztató anyagok (DHPC-k, oktatóanyagok) koronavírus járvány idején történő terjesztésével kapcsolatban

A „Fontos gyógyszerbiztonsági információk” (DHPC-k) és a „Fontos kockázatcsökkentési útmutatók” olyan intézkedéseket vagy információkat tartalmaznak, melyek a betegek védelmét szolgálják a gyógyszeres kezelés alatt. Az Intézet ugyanakkor maximálisan szem előtt tartja a jelenlegi járványügyi helyzetben hozott intézkedéseket, a kontaktusok minimalizálására való törekvést.

Mivel a DHPC-k és Fontos kockázatcsökkentési útmutatók (oktatóanyagok) esetén is megengedett az elektronikus terjesztés, ezért ahol lehetséges, kérjük a jogosultakat, hogy térjenek át erre a terjesztési módra. Az információ áramlása úgy is segíthető, ha a gyógyszerbiztonsági anyagokat az érintett szakmai társaságoknak is eljuttatják, és segítségüket kérik a digitális terjesztésben.

Amennyiben szükséges a gyógyszerbiztonsági anyagok fizikai eljuttatása a célcsoporthoz, (mert más elérhetőség nem áll rendelkezésre vagy az anyag a betegeknek átadandó dokumentumot, pl. betegkártyát tartalmaz), azok sima postai küldeményként kézbesíthetők. Ezen küldemények visszaigazolásával kapcsolatban az alábbiakat kell követni.

  • Ha a postai terjesztés az elektronikus terjesztés kiegészítésére szolgál, tehát a célcsoportnak csak kis hányadát érinti, a célcsoport egészére vonatkozó 75%-os kézbesítési igazolás összegyűjthető e-mailes visszajelzésekből, így külön teendő a postai terjesztés visszaigazolásával kapcsolatban nincs.
  • Ha az oktatóanyag egyes elemeit nyomtatott formában kell eljuttatni a célcsoporthoz, akkor erről előzetesen e-mailen tájékoztatni kell a szakembereket, és felhívni a figyelmüket arra, hogy postai úton is fognak küldeményt kapni. A visszaigazolást a kézhezvételről e-mailben kell kérni.

A személyes terjesztést ebben az időszakban az Intézet nem tartja megfelelőnek.

Amennyiben a kommunikációs terv a célcsoport személyes oktatását vagy tájékoztatását írta elő, azt online módon kell megtartani, melynek megtörténtét az orvos e-mailen keresztül igazolja a jogosult felé, és a jogosult ezeket az igazolásokat nyújtja be a hatóságnak.

A fenti ajánlások visszavonásig maradnak érvényben.

Frissítve: 2020.09.22 10:23