1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Tájékoztatás gyógyszertáraknak - 2022.10.13.

Tisztelt Gyógyszerész Asszony!

Tisztelt Gyógyszerész Úr!


Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) kiemelt fontosságúnak tartja a gyakorló gyógyszerészek megfelelő szintű tájékoztatását. Az utóbbi időszakban felmerült fontosabb kérdéseket a következők szerint foglaljuk össze:

I. Lejárt Favipiravir selejtezése

Tekintettel arra, hogy minden, ideiglenes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező favipiravir tartalmú készítmény az Állami Egészségügyi Tartalék kezeléséért felelős szerv tulajdona, az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) tájékoztatta hatóságomat a gyógyszertárakban található, lejárt felhasználhatósági idejű favipiravir tartalmú készítmények selejtezéséről. Az OKFŐ tájékoztatása szerint a lejárt felhasználhatósági idejű favipiravir tartalmú készítményeket nem kívánja visszavenni a gyógyszertárakból, így azokat a gyógyszertár a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szerint köteles leselejtezni, a többi, lejárt gyógyszer selejtezéséhez hasonlóan.

Kérem Önöket, hogy a selejtezésről minden esetben tételes selejtezési jegyzőkönyvet készítsenek, segítve ezzel a későbbi lehetséges ellenőrzések gördülékeny elvégzését.

II. Önellenőrzési segédlet

Hatóságom felismerve azt, hogy

- szükség van egy olyan tájékoztató anyag elérhetővé tételére, amely átfogóan ismerteti a gyógyszertárak tevékenységére vonatkozó szabályrendszert, ezáltal egységessé teszi a gyógyszertárak működését,

- a gyógyszertárak belső minőségügyi rendszere úgy fejleszthető, ha tudomásuk van a gyakorlatban fennálló, leggyakrabban előforduló hibákról, hiányosságokról,

- a hibák, hiányosságok ismerete lehetővé teszi a gyógyszerellátás minőségének fejlesztését,

megalkotta az „Önellenőrzési segédlet” című gyakorlati útmutatóját minden közforgalmú gyógyszertárban dolgozó személy ismereteinek bővítésére és gyakorlatának fejlesztésére.

A segédlet megtalálható a honlapunkon ITT.

 

III. Elektronikus vényre történő gyógyszerkiadás

A jogszerű gyógyszerkiadási folyamat befejező része a gyógyszerátvétel szabályos dokumentálása, melyről az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet tartalmaz előírást az alábbiak szerint:

20/A. § (4) Ha a gyógyszerrendelés elektronikus vényen történt, a gyógyszer kiadója kiadási igazolást készít, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson a gyógyszert kiváltó személy aláírásával vagy az aláírást rögzítő eszközzel vagy a jogosult átvevő személyét igazoló azonosítóval elismerteti.

Ezt a rendelkezést egészíti ki az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény a nem saját felhasználás céljából történő gyógyszerátvétel dokumentálása tekintetében, mely szerint:

14./A. § (2b) Ha az EESZT útján kiállított vényt kiváltó személy a vény kiváltását nem a saját TAJ szám közlésével kezdeményezi, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerinti csatlakozott kiszolgálója a 4. § (2) bekezdés s) pontjában foglalt célból e személy

a) személyazonosságát ellenőrzi, valamint

b) nevét és az a) pont szerinti ellenőrzés során bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmánya azonosítóját rögzíti.

Az elektronikus vényre történő gyógyszerkiadás esetén tehát e két rendelkezés maradéktalan betartása garantálja a gyógyszerátvétel folyamatának teljes jogszerűségét.

Minden egyéb kérdéssel forduljanak bizalommal a területileg illetékes tiszti(fő)gyógyszerészhez. Kollégáim elérhetőségét az az alábbi linken találják meg. A továbbiakban is minden fontos információról tájékoztatjuk Önöket.

A kiegyensúlyozott, biztonságos gyógyszerellátás érdekében az OGYÉI a gyógyszertárvezetők és minden gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész, szakdolgozó együttműködését kéri.

Munkáját megköszönve kívánok jó egészséget!

 

Tisztelettel:

El Koulali Zakariás

országos tisztifőgyógyszerész

főigazgató-helyettes

Frissítve: 2023.01.11 14:06